Zapraszamy na spotkanie do biura sprzedaży

ul. Myśliwska 116, 80-175 Gdańsk
poniedziałek–piątek 9:00–17:00
Tel. 58 769 40 13
alfapark@alfapark.pl

Skontaktuj się z nami

Dominika Bandurska

Specjalista Ds. Sprzedaży

Tel. 601 220 886
dbandurska@jwkgrupa.pl

Agnieszka Łandziak

Dyrektor Biura Sprzedaży

Tel. 601 211 388
alandziak@jwkgrupa.pl

Kornelia Sobina

Specjalista Ds. Sprzedaży

Tel. 884 351 952
ksobina@jwkgrupa.pl

Małgorzata Sowińska

Specjalista Ds. Finansowania Nieruchomości

Tel. 600 607 328
msowinska@jwkgrupa.pl

Zostaw kontakt

Oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez B-JWK-MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-175 Gdańsk, ulica Myśliwska 116), posiadającej NIP 584-27-34-981, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000694720, zwaną dalej „Administratorem”, moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu postanowień ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), oświadczam, iż wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, w celu otrzymywania treści handlowych i marketingowych, przez B-JWK-MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-175 Gdańsk, ulica Myśliwska 116), posiadającej NIP 584-27-34-981, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000694720 Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.